Metsästys

Synsiönseudun osakaskunta vuokraa kaikki vesialueensa paikallisille metsästysseuroille ja pidättää osakkailleen omistusoikeudellisen vesilintujen metsästysoikeuden.

Metsästysseurat vastaavat riistakantojen kestävästä käytöstä, ja seurat yhdessä osakaskunnan kanssa voivat tarvittaessa perustaa rauhoitusalueita tai rajoituksia alueille.

Osakaskunnan hoitokunta solmii vuokrasopimukset ja vastaa viestinnästä seuroille päättämällään tavalla.

Aluevuokrauksen jako metsästysseuroittain, jossa 1. = Kaihlamäen Erä-81 ja 2. = Kangasniemen Eräveikot.

Metsästyskieltoalueet

Rutajärvellä ja Synsiän Siikalahdella sekä Puhinlahdella alueilla metsästys on kielletty (Kuva alla). Alueiden runsas ranta-asutus estää turvallisen metsästyksen harjoittamisen, jonka vuoksi ne ovat rauhoitettuja.

Metsästyskieltoalueet Synsiä-järvellä korostettuna violetilla.