Tiedote ranta-asukkaille

Ennen kuin teet esimerkiksi ruoppauksia tai vesikasvien niittoa, ota yhteys osakaskunnan hoitokuntaan ja perehdy toimintaa koskevaan lainsäädäntöön tai ota yhteyttä asiantuntijatahoon. Esimerkiksi ruoppaukset ovat aina luvanvaraisia toimia. Isojen massojen ruoppaukseen tarvitaan aluehallintoviranomaisen vesilupa, jossa voidaan määritellä esimerkiksi toimintaan hyväksyttävät menetelmät tai menetelmä.

Vesikasvien niittoasioissa ota myös yhteys hoitokuntaan. Laajempialaisia niittoja voi olla mahdollista toteuttaa yhteishankkeina osakaskunnan avustuksella, jolloin niillä saatava hyöty ja vaikuttavuus kasvavat merkittävästi.

Jos tilasi edustalla on vesijättöä, jonka haluat lunastaa, ota yhteys osakaskunnan maa-aluevastaavaan. Vesijätön lunastuksella kiinteistösi rakennusoikeus voi kasvaa, ja yleisesti ottaen vesijätön lunastaminen selkeyttää maa-alueen omistamista. Vesijättöaluetta ei saa muokata tai kaataa sieltä puita ilman osakaskunnan lupaa.

Lisätietoa vastuullisesta omistajuudesta: https://ahven.net/osakaskunnat/vastuullinen-omistajuus/