Istutukset

Hoitokunta pyrkii seuraamaan istutusten vaikutusta kalakantoihin. Ennen seuraavaa koekalastusta (mahdollisesti vuonna 2024) pidetään istutuksissa taukoa kaksi kesää, jotta saadaan selville istutettujen kalalajien järven luontainen kalakantojen lisääntyminen.

Kuva: Heimo Laukkarinen