Synsiö

Synsiön kyläkeskus sijaitsee 14 km Kangasniemen kirkonkylästä luoteeseen valtatie 13:sta varressa. Mikkeliin on matkaa 63 km ja Jyväskylään 51 km. Synsiönseudun osakaskunnan alue käsittää Synsiön ja Hyyrylän kylät ja osin myös Oralan, Pöyhön, Seppälän, Salmenkylän ja Tiiholan kylien alueita.

Kunnan omistama leirikeskus sijaitsee Synsiönjärven itärannalla ja on kesäisin vilkkaassa käytössä. Talvisin leirikeskuksen rantaa ja parkkialuetta käytetään useiden pilkkikisojen pitopaikkana.

Synsiö Cruises. Kuva: Heimo Laukkarinen