Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu Synsiönseudun osakaskunnan toiminnan aloituksen tueksi ja sen ohjenuoraksi. Suunnitelmassa listataan yleisellä tasolla toiminnan ja kehittämisen periaatteita, kohteita ja linjauksia. Kalastuksen järjestämisen ja hallinnon periaatteet selvitetään seikkakohtaisesti.

Kuva: Heimo Laukkarinen