Erikoisluvat

Yrittäjälupa

Myydään paikallisille yrittäjille. Luvan voi ostaa y-tunnuksellinen yritys, toiminimi tai rekisteröity yhdistys. Lupa voidaan ostaa lupamyyntipaikoista. Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden, kuten muutkin luvat.

Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten merkinnässä tulee käyttää pyydysmerkkejä.

Lupa sisältää uistelun 5:llä vavalla ja 3:lla verkolla kalastuksen. Hinta 50 €.

Ravustuslupa

Osakaskunta myy vain osakkailleen ravustuslupaa, joka oikeuttaa ravustamaan lupatyypin mukaisesti karttaan merkityillä alueilla. Lupa oikeuttaa ravustukseen myös muilla laillisilla pyyntimenetelmillä, kuitenkin edellyttäen maksimissaan 20 jokiravun pyynnin päivässä. Täpläravulla ei ole pyyntikiintiötä ja ravustusta suositellaan kohdistettavaksi täplärapukantoihin.

Pyyntiin käytettävät välineet on desinfioitava ennen niiden siirtoa järvestä tai vesistöstä toiseen. Rapuja ei saa siirtää vesistöstä toiseen (sumput ja siirtoistutukset). Rapujen alamitta 10 cm. Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman välipakastusta on kiellettyä. Huomio jokiravun suoja-alueet pyynnissäsi, tarkemmat tiedot ja alueet löydät osakaskunnan nettisivuilta.

Lupa on henkilökohtainen. Yksi henkilö voi ravustaa enintään 20:llä merralla (yksi osakas voi lunastaa enintään 4 ravustuslupaa). Lupa oikeuttaa pyynnin kuluvan kalenterivuoden ravustuskaudella.

Lupatyypit ja hinnat: 5 mertaa = 15 €

Hoitokalastuslupa

Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen. Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin.

Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa.

Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle.

Tutkimus- ja koekalastuslupa

Tutkimus- ja koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja koekalastuslupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta vastikkeesta.

Mikäli käytettävä pyyntimuoto, esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. Kiinteät ja seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.

Kilpailulupa

Kilpailulupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Kilpailulupia myönnetään tapahtumakohtaisesti. Osakaskunta voi periä lupa- ja tapauskohtaisesti vastikkeen myönnettävästä luvasta.

Kilpailulupaa haettaessa hakija on velvoitettu ilmoittamaan osakaskunnalle kilpailun tyypin ja kalastusmuodon, kilpailun keston sekä kalastajien tai pyydysten tai kalastavien veneiden maksimimäärän. Yksi kilpailulupa voi kattaa useita kalastajia, pyydyksiä tai venekuntia.

Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä kilpailulupahakemus ja myönnetty kilpailulupa. Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailutilanteessa mukanaan tosite luvasta paperisena tai sähköisenä. Kiinteät ja seisovat kilpailulupapyydykset on merkittävä hoitokunnan ohjeiden mukaan.